We kunnen het niet altijd allemaal met elkaar eens zijn
- zonder wrijving geen glans tenslotte -
maar wat als je er samen niet meer uitkomt?

Mediation@Sea

Met mediation houd je zelf de regie en vind je samen de beste oplossing voor iedereen.

Mediation@Sea, de beste oplossing voor iedereen.

Mediation@Sea - 11

win-win

Mediation kent geen
verliezers.

win-win

Niemand hoeft water bij de wijn te doen. Mediation helpt alle belangen in kaart te brengen zodat jullie de beste oplossing voor iedereen kunnen vinden. Mediation kent geen verliezers!

Mediation@Sea - zelf de regie

zelf de regie

Houd zelf de regie over de oplossing van het conflict.

zelf de regie

De rechter legt een oplossing op en iedereen moet zich schikken. Bij mediation houd je zelf de regie en vinden jullie de beste oplossing voor iedereen.

Mediation@Sea - goedkoper

goedkoper

Het tarief van een
mediator is lager.

goedkoper

Het tarief van een mediator ligt een stuk lager dan van een advocaat, en je hebt er maar eentje nodig in plaats van twee.

Mediation@Sea - minder stress

minder stress

Een conflict geeft al stress genoeg, mediation brengt rust.

minder stress

Mediation@Sea zorgt voor een rustige setting en een overzichtelijk, kort traject op weg naar een duurzame oplossing. Gemiddeld zijn drie gesprekken genoeg.

Mediation@Sea - vertrouwelijk

vertrouwelijk

Geheimhouding is van
groot belang.

vertrouwelijk

Alle partijen en begeleiders, ook de mediator, beloven vertrouwelijk om te gaan met alles wat in de mediation besproken wordt; geheimhouding is een voorwaarde.

Mediation@Sea - vrijwillig

vrijwillig

Niet omdat het moet...

vrijwillig

Je kunt niet tot mediation worden gedwongen, deelname aan mediation is altijd uit vrije wil.

Mediation@Sea - neutraal en onpartijdig

neutraal en onpartijdig

Een eerlijk en
gelijk speelveld.

neutraal en onpartijdig

De rol van de mediator is neutraal en onpartijdig. De mediator heeft dus geen oordeel over het conflict, geen belang bij de uitkomst, en acteert onafhankelijk.

Mediation@Sea - samen verder

samen verder

Samen verder na een conflict, het kan!

samen verder

Soms moet je ondanks een conflict wel samen verder. Hoe dan? Mediation helpt de verwachtingen helder te krijgen en de communicatie te verbeteren.

Mediation@Sea - verbetert communicatie

betere communicatie

Verbetert de communicatie tussen de partijen.

verbetert communicatie

Mediation helpt om de communicatie tussen partijen te verbeteren. Vaak is een hoop nog nooit besproken en wordt veel ingevuld voor de ander. Verwachtingen worden duidelijk.

Mediation@Sea - werkt preventief

werkt preventief

Mediation helpt je beter voor jezelf op te komen zonder de ander tekort te doen.

werkt preventief

Ruzies zijn niet perse slecht, functioneel ruziemaken is een onmisbare vaardigheid. Mediation@Sea maakt van conflict een instrument voor goede afstemming en betere gesprekken.

Mediation@Sea - voorkomt escalatie

voorkomt escalatie

Samen erger voorkomen, daar helpt Mediation@Sea graag bij.

voorkomt escalatie

Klop tijdig aan bij Mediation@Sea zodat we samen erger kunnen voorkomen. Maar ook als de stoom al uit je oren komt, gaan we op zoek naar de beste oplossing voor iedereen.

Mediation@Sea - kwaliteitsregister

kwaliteitsregister MfN

Mediation@Sea is aangesloten bij het kwaliteitsregister voor mediators, de MfN.

kwaliteitsregister MfN

Mediation@Sea is een registermediator en werkt volgens de voorwaarden en gedragscode van de MfN. Vertrouw op een transparante, kwalitatieve dienstverlening.

win-win

Mediation kent geen verliezers. De mediator helpt alle belangen in kaart te brengen zodat jullie de beste oplossing voor iedereen kunnen vinden. Geen water bij de wijn dus!

zelf de regie

Bij mediation houd je zelf de regie over de oplossing van het conflict. Bij arbitrage of bij de rechter wordt de oplossing opgelegd en moet iedereen zich schikken. Mediation@Sea helpt om de beste oplossing voor iedereen te vinden.

goedkoper

Het tarief van een mediator ligt een stuk lager dan van een advocaat, en je hebt er maar ééntje nodig in plaats van twee.

minder stress

Mediation@Sea zorgt voor een veilige setting en een overzichtelijk traject op weg naar een duurzame oplossing. Gemiddeld zijn drie gesprekken nodig om tot een oplossing te komen. Vooraf hoor je precies hoe mediation in z’n werk gaat.

vertrouwelijk

Alle partijen en begeleiders, ook de mediator, beloven vertrouwelijk om te gaan met alles wat in de mediation besproken wordt; geheimhouding is van groot belang.

vrijwillig

Je kunt nooit tot mediation gedwongen worden, deelname aan mediation is altijd uit eigen beweging.

neutraal en onpartijdig

Mediation@Sea faciliteert de gesprekken met een neutrale blik (zonder oordeel over het conflict) en vanuit een onpartijdige houding (de mediator heeft geen enkel belang bij de uitkomst). Mediation@Sea draagt zorg voor een eerlijk en gelijk speelveld.

samen verder

Een geslaagde mediation kent geen verliezers. Je begrijpt elkaar beter en je kunt gewoon weer door één deur. Samen verder na een conflict, het kan!

verbetert communicatie

Mediation helpt om de communicatie tussen de partijen te verbeteren. Meestal is de communicatie verstoord of nooit goed op gang gekomen waardoor belangrijke zaken nooit aan de orde komen.

werkt preventief

Ruzies hebben ook een functie en zijn niet perse slecht, netjes ruziemaken is een belangrijke vaardigheid. Mediation@Sea kan individuen, stellen of teams coachen zodat conflict juist een aanleiding wordt voor een betere afstemming, soepelere samenwerking, een dieper inzicht of gewoon betere gesprekken.

voorkomt escalatie

Klop tijdig aan bij Mediation@Sea zodat we samen erger kunnen voorkomen. Niets zo heilzaam als een goed gesprek met een gespreksleider die een veilige en gelijkwaardige setting creëert. Maar ook als de stoom al uit je oren komt, klop je aan bij Mediation@Sea en gaan we op zoek naar wat nog mogelijk is.

kwaliteitsregister MfN

Mediation@Sea is aangesloten bij het kwaliteitsregister van de MfN en werkt volgens de reglementen en gedragscode voor MfN mediators. Je kunt vertrouwen op een transparante dienstverlening en een hoge kwaliteitsstandaard.

Kom je er niet meer uit?

Schakel vandaag nog Mediation@Sea in en vind de beste oplossing voor iedereen!

Stap 1

Het eerste contact: je krijgt informatie over hoe mediation werkt en of het in jouw situatie van toepassing is.

Stap 2

De inventarisatie: met iedereen aan tafel vertellen jullie je eigen kant van het verhaal en wat je graag opgelost wil hebben.

Stap 3

De vaststelling: onder begeleiding van de mediator worden de beste opties in kaart gebracht en leggen jullie de afspraken en inzet waar je het over eens bent, vast in een overeenkomst.

Over Anouk

Anouk van der Wal heeft jaren als zelfstandig professional gewerkt in de communicatie, hoofdzakelijk als tekstschrijver. In deze rol heeft zij voor allerlei verschillende opdrachtgevers een boodschap verbonden aan hun doelgroep. Tegelijkertijd heeft ze ook veel geleerd over miscommunicatie en hoe eenvoudig dat uit de hand kan lopen. Met haar kennis over communicatie is Anouk zich gaan specialiseren in mediation omdat communicatie hèt middel is waarmee conflicten het beste opgelost worden.