School en onderwijsinstelling - Arrow Down

Mediation in de sport of bij een vereniging

Hobby’s en sport doe je voor je ontspanning maar vaak komt er nog veel meer bij kijken. Commissies en besturen moeten bemenst worden en nemen besluiten over zaken die alle leden raken. Waar gehakt wordt, vallen spaanders en dat geldt net zo goed in een vrijwilligersorganisatie. Ook hier spelen verwachtingen en belangen een grote rol en zijn selecties, prestaties, waardering en gebrekkige communicatie een bron van conflict.

Mediation@Sea houdt het graag gezellig en helpt (sport)verenigingen om op een gezonde en duurzame manier conflictsituaties te beslechten. Een goede reputatie is belangrijk voor het voortbestaan van een vereniging, 'gedoe' helpt daar niet bij. Mediation@Sea helpt om ontspanning en plezier voor de leden voorop te stellen.

Families en binnen relaties

Relaties en families brengen geluk en geborgenheid en zijn tegelijkertijd een bron van conflict. Binnen relaties hebben we het dan over ruzie rondom de taakverdeling, het huishouden, de opvoeding en de relatie met de schoonfamilie.

Werk en teams

Overal waar samengewerkt wordt, liggen misverstanden op de loer. Vaak is er sprake van onderlinge afhankelijkheid enerzijds en machtsverhoudingen anderzijds.

Buurt, gemeente of overheid

Als burger verhouden we ons tot onze buren en tot overheden, over het algemeen gaat dat prima. Maar als er een kink in de kabel komt dan zorgt dat voor veel ongemak.

Sport en vereniging

Hobby’s en sporten doe je voor je ontspanning maar vaak komt er nog veel meer bij kijken. Commissies en besturen moeten bemenst worden en nemen besluiten over zaken die alle leden raken.

School en onderwijsinstelling

Het onderwijs wil graag samen met alle betrokken professionals een veilige leeromgeving creëren voor leerlingen en hun ouders. De druk neemt toe en daarmee ook de kans op conflict.

Consumentenzaken

Consumenten zijn steeds beter beschermd tegen beloftes die niet waar worden gemaakt. Andersom moeten welwillende leveranciers van condumentengoederen en -diensten ook kunnen rekenen op het goed fatsoen van de klant.