Families en relaties - Arrow Down

Mediation voor consumenten
en bij zakelijke geschillen

Consumenten zijn steeds beter beschermd tegen beloftes die niet waar worden gemaakt. Andersom moeten welwillende leveranciers van condumentengoederen en -diensten ook kunnen rekenen op het goed fatsoen van de klant. Toch komt het nog steeds voor dat het gekochte product of de afgesproken dienst tegenvalt, of dat een betaling uitblijft. Kom je er onverhoopt niet uit met je leverancier of klant, dan kun je, al dan niet via de geschillencommissie van de branchevereniging, via mediation een oplossing voor het geschil vinden. 

Zakelijke relaties kunnen vastlopen op een verschil van inzicht. Bijvoorbeeld omdat een contract ruimte laat voor interpretatie of gemaakte afspraken niet worden nagekomen. De gang naar de rechter is best ingrijpend. Met mediation is de kans groot dat de zakelijke relatie voor de toekomst functioneel hersteld wordt.

Mediation@Sea staat klaar voor beide partijen om te helpen gehoord te worden. Als je al met de gebakken peren zit, is het nog eens extra pijnlijk als je klacht niet serieus genomen wordt. Hoe kunnen we jullie beider belang het beste dienen zodat iedereen weer verder kan? Mediation biedt vaak de snelste weg naar de beste oplossing.     

Families en binnen relaties

Relaties en families brengen geluk en geborgenheid en zijn tegelijkertijd een bron van conflict. Binnen relaties hebben we het dan over ruzie rondom de taakverdeling, het huishouden, de opvoeding en de relatie met de schoonfamilie.

Werk en teams

Overal waar samengewerkt wordt, liggen misverstanden op de loer. Vaak is er sprake van onderlinge afhankelijkheid enerzijds en machtsverhoudingen anderzijds.

Buurt, gemeente of overheid

Als burger verhouden we ons tot onze buren en tot overheden, over het algemeen gaat dat prima. Maar als er een kink in de kabel komt dan zorgt dat voor veel ongemak.

Sport en vereniging

Hobby’s en sporten doe je voor je ontspanning maar vaak komt er nog veel meer bij kijken. Commissies en besturen moeten bemenst worden en nemen besluiten over zaken die alle leden raken.

School en onderwijsinstelling

Het onderwijs wil graag samen met alle betrokken professionals een veilige leeromgeving creëren voor leerlingen en hun ouders. De druk neemt toe en daarmee ook de kans op conflict.

Consumentenzaken

Consumenten zijn steeds beter beschermd tegen beloftes die niet waar worden gemaakt. Andersom moeten welwillende leveranciers van condumentengoederen en -diensten ook kunnen rekenen op het goed fatsoen van de klant.