Mediation voor Buurt, gemeente of overheid - Arrow Down

Mediation in de buurt,
de gemeente of met de overheid

Als burger verhouden we ons tot onze buren en tot overheden, over het algemeen gaat dat prima. Maar als er een kink in de kabel komt dan zorgt dat voor veel ongemak. Burenruzies of gedonder in de VvE hebben vaak als gevolg dat je thuis niet meer tot rust komt. Denk aan geluidsoverlast, tuinonderhoud, hygiënekwesties en pesterijen. Een aanvaring met de gemeente of de overheid leidt tot radeloosheid en machteloosheid. Dat kan gaan om vergunningsaanvragen, procedures die niet deugen, beslissingen die nadelig uitpakken, vaak zaken waarbij je als burger afhankelijk bent van een goed functionerende en rechtvaardige overheid.

Mediation@Sea helpt om standpunten voor het voetlicht te brengen en de vertaalslag te maken naar ieders belang. De mediator zorgt ervoor dat je niet alleen gehoord wordt maar ook begrepen wordt. Vervolgens begeleidt de mediator de deelnemers naar het beste resultaat dat alle belangen optimaal dient.

Families en binnen relaties

Relaties en families brengen geluk en geborgenheid en zijn tegelijkertijd een bron van conflict. Binnen relaties hebben we het dan over ruzie rondom de taakverdeling, het huishouden, de opvoeding en de relatie met de schoonfamilie.

Werk en teams

Overal waar samengewerkt wordt, liggen misverstanden op de loer. Vaak is er sprake van onderlinge afhankelijkheid enerzijds en machtsverhoudingen anderzijds.

Buurt, gemeente of overheid

Als burger verhouden we ons tot onze buren en tot overheden, over het algemeen gaat dat prima. Maar als er een kink in de kabel komt dan zorgt dat voor veel ongemak.

Sport en vereniging

Hobby’s en sporten doe je voor je ontspanning maar vaak komt er nog veel meer bij kijken. Commissies en besturen moeten bemenst worden en nemen besluiten over zaken die alle leden raken.

School en onderwijsinstelling

Het onderwijs wil graag samen met alle betrokken professionals een veilige leeromgeving creëren voor leerlingen en hun ouders. De druk neemt toe en daarmee ook de kans op conflict.

Consumentenzaken

Consumenten zijn steeds beter beschermd tegen beloftes die niet waar worden gemaakt. Andersom moeten welwillende leveranciers van condumentengoederen en -diensten ook kunnen rekenen op het goed fatsoen van de klant.