Vertegenwoordiging en Mentorschap - Mediation@Sea

Mediation@Sea staat je bij in lastige situaties

En verder?

Mediation@Sea staat je ook graag bij in andere lastige situaties. Situaties waar je liever niet in je eentje voor staat – omdat je niet zeker weet of je het hoofd koel kunt houden, bang bent dat je niet uit je woorden kunt komen, onzeker bent of je alles wat gezegd wordt meekrijgt of kunt onthouden. Eigenlijk iedere situatie waarin je wat extra ondersteuning kunt gebruiken maar niet direct een advocaat nodig hebt. In die gevallen biedt Mediation@Sea je graag houvast door met je mee te gaan naar een gesprek (partijbegeleiding) of je te vertegenwoordigen zodat je zelf niet aanwezig hoeft te zijn. Per situatie bekijken we waar jij behoefte aan hebt en hoe we het gaan aanpakken. Ondersteuning precies op maat zodat jij met een gerust hart en een koel hoofd kunt doen wat je moet doen.

Partijbegeleiding voor deelnemers aan mediation   

Deelnemers aan mediation kunnen ervoor kiezen om een adviseur mee te nemen. Dat wordt partijbegeleiding genoemd. Vaak is de partijbegeleider een advocaat maar je kunt ook kiezen om een ervaren mediator als partijbegeleider mee te nemen. Daarmee geef je een ander signaal af – je gaat het proces niet onnodig juridiseren of verharden maar je zorgt wel goed voor jezelf. Dat kan de mediation ten goede komen. Een mediator kent de ins en outs van het mediationproces en helpt jou je belangen goed voor het voetlicht te brengen.  

Vertegenwoordiging en mentorschap

Er zijn ook lastige situaties waar je zelf liever helemaal niet naartoe gaat. In die gevallen kun je ervoor kiezen om je te laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. Mediation@Sea kan jouw belangen behartigen tijdens overleggen of vergaderingen van bijvoorbeeld de VvE of een zorgaanbieder. Samen bespreken we vooraf wat jouw belang is en hoe we dat kunnen bereiken. Mentorschap behoort ook tot de mogelijkheden, waarbij de belangen van een grotendeels wilsonbekwame cliënt behartigd worden na aanstelling door de rechter. Vertrouwelijkheid staat bij zowel vertegenwoordiging als mentorschap voorop, naast een breed inlevingsvermogen en kennis van zaken.

En verder? - Anouk

Sta je voor een lastige opgave?
Mediation@Sea staat je bij!

Families en binnen relaties

Relaties en families brengen geluk en geborgenheid en zijn tegelijkertijd een bron van conflict. Binnen relaties hebben we het dan over ruzie rondom de taakverdeling, het huishouden, de opvoeding en de relatie met de schoonfamilie.

Werk en teams

Overal waar samengewerkt wordt, liggen misverstanden op de loer. Vaak is er sprake van onderlinge afhankelijkheid enerzijds en machtsverhoudingen anderzijds.

Buurt, gemeente of overheid

Als burger verhouden we ons tot onze buren en tot overheden, over het algemeen gaat dat prima. Maar als er een kink in de kabel komt dan zorgt dat voor veel ongemak.

Sport en vereniging

Hobby’s en sporten doe je voor je ontspanning maar vaak komt er nog veel meer bij kijken. Commissies en besturen moeten bemenst worden en nemen besluiten over zaken die alle leden raken.

School en onderwijsinstelling

Het onderwijs wil graag samen met alle betrokken professionals een veilige leeromgeving creëren voor leerlingen en hun ouders. De druk neemt toe en daarmee ook de kans op conflict.

Consumentenzaken

Consumenten zijn steeds beter beschermd tegen beloftes die niet waar worden gemaakt. Andersom moeten welwillende leveranciers van condumentengoederen en -diensten ook kunnen rekenen op het goed fatsoen van de klant.