Wanneer klop ik aan bij Mediation@Sea? - Arrow Down

Wanneer klop ik aan bij Mediation@Sea?

Best een stap, de stap naar mediation. Dan heb je dat punt bereikt waarop je er samen niet meer uit gaat komen. Als een conflict te veel energie kost, als je je nog alleen maar machteloos voelt of er wakker van ligt, klop dan aan bij een mediator. Vooral als je samen verder moet, dan helpt mediation om die optie zo goed mogelijk vorm te geven.

Water bij de wijn? Daar houdt een mediator ook niet van. We zoeken samen naar de oplossing die alle belangen optimaal bedient. Mediation kent dus geen verliezers. Met Mediation@Sea houd je zelf de regie en maak je meer in orde dan je denkt.

Wanneer klop ik aan bij Mediation@Sea?

Kom je er niet meer uit?

Schakel vandaag nog Mediation@Sea in en vindt de beste oplossing voor iedereen!

Stap 1

Het eerste contact: je krijgt informatie over hoe mediation werkt en je geeft een korte schets van de kwestie waar het om gaat.

Stap 2

De intake: jullie hebben beide de gelegenheid om jouw kant van het verhaal te vertellen en welke wensen je hebt voor de toekomst.

Stap 3

De vaststelling: we brengen alle mogelijke oplossingen in kaart en leggen de afspraken waar jullie het over eens zijn vast in een overeenkomst.

Families en binnen relaties

Relaties en families brengen geluk en geborgenheid en zijn tegelijkertijd een bron van conflict. Binnen relaties hebben we het dan over ruzie rondom de taakverdeling, het huishouden, de opvoeding en de relatie met de schoonfamilie.

Werk en teams

Overal waar samengewerkt wordt, liggen misverstanden op de loer. Vaak is er sprake van onderlinge afhankelijkheid enerzijds en machtsverhoudingen anderzijds.

Buurt, gemeente of overheid

Als burger verhouden we ons tot onze buren en tot overheden, over het algemeen gaat dat prima. Maar als er een kink in de kabel komt dan zorgt dat voor veel ongemak.

Sport en vereniging

Hobby’s en sporten doe je voor je ontspanning maar vaak komt er nog veel meer bij kijken. Commissies en besturen moeten bemenst worden en nemen besluiten over zaken die alle leden raken.

School en onderwijsinstelling

Het onderwijs wil graag samen met alle betrokken professionals een veilige leeromgeving creëren voor leerlingen en hun ouders. De druk neemt toe en daarmee ook de kans op conflict.

Consumentenzaken

Consumenten zijn steeds beter beschermd tegen beloftes die niet waar worden gemaakt. Andersom moeten welwillende leveranciers van condumentengoederen en -diensten ook kunnen rekenen op het goed fatsoen van de klant.