Families en relaties - Arrow Down

Mediation voor families en binnen privérelaties

Relaties en families brengen geluk en geborgenheid en zijn tegelijkertijd een bron van conflict. Binnen relaties hebben we het dan over ruzie rondom de taakverdeling, het huishouden, de opvoeding van de kinderen en de relatie met de schoonfamilie. Voor families zijn erfenissen nog wel eens een struikelblok, of de mantelzorg, en als er een familiebedrijf in het spel is, kan de opvolging ook een bron van conflict vormen.

Mediation@Sea helpt families en (huwelijks)partners inzicht te krijgen in wat er speelt. Vaak vullen we van alles voor elkaar in omdat je elkaar zo goed kent, en dan is het goed om eens een helder licht te schijnen op wat nooit aan de orde komt. Mediation@Sea zorgt voor een veilige en gelijkwaardige setting waarin iedereen aan bod komt.

Families en binnen relaties

Relaties en families brengen geluk en geborgenheid en zijn tegelijkertijd een bron van conflict. Binnen relaties hebben we het dan over ruzie rondom de taakverdeling, het huishouden, de opvoeding en de relatie met de schoonfamilie.

Werk en teams

Overal waar samengewerkt wordt, liggen misverstanden op de loer. Vaak is er sprake van onderlinge afhankelijkheid enerzijds en machtsverhoudingen anderzijds.

Buurt, gemeente of overheid

Als burger verhouden we ons tot onze buren en tot overheden, over het algemeen gaat dat prima. Maar als er een kink in de kabel komt dan zorgt dat voor veel ongemak.

Sport en vereniging

Hobby’s en sporten doe je voor je ontspanning maar vaak komt er nog veel meer bij kijken. Commissies en besturen moeten bemenst worden en nemen besluiten over zaken die alle leden raken.

School en onderwijsinstelling

Het onderwijs wil graag samen met alle betrokken professionals een veilige leeromgeving creëren voor leerlingen en hun ouders. De druk neemt toe en daarmee ook de kans op conflict.

Consumentenzaken

Consumenten zijn steeds beter beschermd tegen beloftes die niet waar worden gemaakt. Andersom moeten welwillende leveranciers van condumentengoederen en -diensten ook kunnen rekenen op het goed fatsoen van de klant.